Het Boek

Inhoud
Schermafdruk 2015-08-03 20.03.10Het boek 'Onbereikbaar Dichtbij' bevat persoonlijke verhalen van veteranen uit Dordrecht e.o., opgetekend door studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam: de eerste generatie in gesprek met de derde generatie. De verhalen worden ingeleid door voorwoorden van de Directeur Veteraneninstituut, KTZA b.d. Frank Marcus , en de initiatiefnemers, Carel Banse (Stichting ECDef) en Marty Picauly (SmartPLUS Resources b.v.). Redacteur Wies Groeneveld (Tekstbureau TaalGras) heeft de begeleiding van de studenten op zich genomen, een kort historisch overzicht geschreven en het slotwoord. Foto's van Glenn Siegers (Glenn Siegers Photography) en de lay-out door Franklin de Jezus (JEDisign) maken het geheel compleet.

Doelstelling
Mede-initiatiefnemer Carel Banse, zoon van een veteraan, schrijft over de doelstelling van het boek:

_MG_0404_1x1 B 100dpi

'Vijfendertig jaar in militaire dienst gediend – net als mijn vader – maar ik ben helaas geen veteraan. Door mijn werk ben ik wel nauw betrokken geraakt bij veteranen. Ik denk daardoor wel enigszins te kunnen inschatten wat veteranen - mannen en vrouwen - kan overkomen. En waarmee hun vrouwen en mannen, hun kinderen, hun gezinnen, hun families geconfronteerd kunnen worden. Dat geldt zowel voor de ‘oudere’ veteranen (van wie er steeds minder zullen zijn) als voor de ‘jongere’ veteranen (van wie er steeds meer zullen zijn) ........... Dit boek is een ‘hormat’ (eerbetoon) aan mijn vader en aan alle andere veteranen. Ik hoop dat het een bijdrage mag leveren aan onderling begrip. Zodat we er voor elkaar kunnen zijn. Opdat niemand hoeft te denken: ‘Onbereikbaar Dichtbij’.

Montage

Interview
Op 11 februari 2015 heeft Ismay Gijsen - in het kader van haar opleiding aan het Grafisch Lyceum Rotterdam - in de klas haar opa, Kolonel b.d. Carel Banse, geïnterviewd over diens militaire loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarbij kwam ook zijn betrokkenheid bij de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam ter sprake. Deze stichting organiseert de jaarlijkse herdenking van de capitulatie van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar traditiegetrouw veel leden van de Indische en Molukse gemeenschap aanwezig zijn. De stichting beijvert vooral ook de deelname en aanwezigheid van de tweede en de derde generatie. Er bleek veel onbekend te zijn over de vaderlandse geschiedenis van Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea. Docenten en studenten wilden meer weten over deze periode.

Gastcollege
Mieke glrOp 13 mei 2015 heeft mevrouw Mieke Huijsman-Engelberts, voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam voor ca. 40 studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam een gastcollege verzorgd over haar persoonlijke ervaringen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indie, de Japanse capitulatie en de daarop volgende 'bersiap'. Zij bracht vele attributen uit deze bewogen periode van haar leven mee. Haar woorden maakten diepe indruk op de studenten.

Vervolgens heeft Carel Banse, die na de Tweede Wereldoorlog is geboren, persoonlijke ervaringen gedeeld als zoon van een vader, die als militair ingezet is in Nederlands-Indie, Korea en Nieuw-Guinea. Daarbij werd duidelijk welke impact een oorlog heeft/kan hebben op betrokkenen, hun gezinnen en familieleden. Een aantal studenten raakte zeer geëmotioneerd door de herkenning van situaties in hun eigen omgeving en familie. Aan het eind van zijn presentatie nodigde hij de studenten uit om interviews te houden met veteranen uit die tijd. De interviews zouden vervolgens worden opgenomen in een boek. De docenten hebben vervolgens elf studenten geselecteerd, die belangeloos aan dit project zouden meewerken.

Ontmoeting
Groepsfoto

Op 12 juni hebben de studenten en de veteranen van het Veteranencomite Dordrecht en het Veteranencafe Zwijndrecht elkaar voor de eerste keer ontmoet. Al snel werden er spontaan koppels gevormd en ging men aan de slag. Interviews werden afgenomen en vervolgafspraken ingepland. Fotograaf Glenn Siegers maakte in zijn geïmproviseerde studio indrukwekkende foto's van veteranen en studenten, schouder-aan-schouder. Redacteur Wies Groeneveld legde contacten met de studenten en gaf hen de eerste tips. In de komende weken zou zij de studenten begeleiden bij het uitwerken van de interviews en het opstellen van teksten. Voor een indruk van deze dag wordt verwezen naar de facebookpagina.

Uitwerking
Nadat alle teksten waren geredigeerd, instemming is verkregen van de veteranen, het historisch overzicht is geschreven kon worden begonnen met de lay-out van het boek. Via fotograaf Glenn Siegers meldde zich Franklin de Jezus, die als dienstplichtige nog is begeleid door veteraan Opperwachtmeester Carel Banse sr. Hij heeft met veel gevoel en betrokkenheid de lay-out verzorgd.

Productie
Thans wordt nog gezocht naar een professionele drukkerij, die het boek tegen een zacht prijsje wil drukken. Ook kunnen sponsoren zich nog melden bij de initiatiefnemers.

Alle betrokkenen hebben belangeloos meegewerkt aan de totstandkoming van deze unieke uitgave. De opbrengsten van het boek komen ten goede aan (de ondersteuning) van veteranen.

Presentatie
Het boek wordt gepresenteerd tijdens de reünie voor veteranen Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea op zondag 20 september 2015. Hierbij zullen onder andere aanwezig zijn generaal T. Meines, Directeur Veteraneninstituut, KTZA b.d. Frank Marcus, Voorzitter Vereniging Veteranenplatform, Kol b.d. Hein Scheffer, Voorzitter VOMI Nederland en GenMaj b.d. Leen Noordzij.

Aanmelding voor deze bijeenkomst staat open tot woensdag 16 september 2015. U kunt zich hier opgeven.

Share This