onbereikbaar dichtbij

Het boek ‘Onbereikbaar Dichtbij’ is een eerbewijs aan mijn vader Carel Anton Banse en andere veteranen, die in Nederlands-Indie, Korea en Nederlands Nieuw-Guinea zijn ingezet.

Het boek wil een brug slaan tussen de ‘oudere’ en de ‘jongere’ veteranen en is tevens een pleidooi voor meer begrip voor en compassie met alle veteranen, jong en oud.

DE BOEKPRESENTATIE

Op zondag 20 september 2015 hebben Carel Banse (Stichting ECDef) en Marty Picauly (SmartPLUS Resources b.v.) een reünie georganiseerd voor veteranen Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea en hun familie en vrienden. De bijeenkomst werd gehouden omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat met de capitulatie van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tevens is op die dag het eerste exemplaar van het boek ‘Onbereikbaar Dichtbij’ gepresenteerd. Meer dan honderd belangstellenden luisterden aandacht naar de toespraken en de presentatie van het boek.

Alvorens tot de presentatie van het boek over te gaan werd een korte film vertoond van fotograaf Glenn Siegers, waarin de context van het boek in beeld en geluid werd aangegeven.

Afgaand op de grote belangstelling voor het boek, de innige relaties die zijn ontstaan tussen veteranen en studenten, en de chemie tussen de verschillende medewerkers heeft het boek al voor de verschijning al een aantal ambities bereikt. Hopelijk volgen de andere ook nog. Vervolgens bood hij het eerste exemplaar aan aan de veteraan-der-veteranen en oprichter en eerste voorzitter van het Veteranen Platform, LtGen. b.d. Ted Meines.

Na het officiële gedeelte was er voldoende tijd om de gesprekken met elkaar voort te zetten en de bestelde boeken af te halen. In een ongedwongen sfeer bekeken de studenten en ‘hun’ veteranen samen het boek en schreven opdrachten in elkaars exemplaren. Een veteraan had een schilderij gemaakt voor zijn interviewster en een andere veteraan zei zelfs ‘blij te zijn er een kleindochter bij te hebben’. Zowel veteranen als studenten wilden contact blijven houden. Ook de door het Veteranencomite Dordrecht en het Veteranencafe Zwijndrecht ingerichte fototentoonstelling kreeg veel belangstelling van de aanwezigen.

Vanaf half zes kon deed men zich tegoed aan een uitgebreide rijsttafel van chef Ben Hollaar. Om half negen gingen de laatste gasten weg. De reünie en de boekpresentatie kunnen als zeer geslaagd worden beschouwd.

DE TOESPRAKEN

MULTIMEDIA

Share This