De Medewerkers

Bij de totstandkoming van dit boek hebben de volgende personen – geheel belangeloos – een onmisbare rol gespeeld (klik op de naam voor het LinkedIn profiel):

Carel Banse is mede-initiatiefnemer en coördinator van het boek, heeft een gastcollege verzorgd voor de studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam en is mede-organisator van de reünie op 20 september 2015.

ECDef

Marty Picauly is mede-initiatiefnemer van het boek en mede-organisator en sponsor van de reünie op 20 september 2015.

Schermafdruk 2015-06-24 12.32.36

Mieke Huijsman-Engelberts, voorzitter van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, Regio Rotterdam die de studenten haar persoonlijke verhaal als geïnterneerde in een Jappenkamp heeft verteld. Daarmee hebben zij belangwekkende achtergrondinformatie gekregen en inzicht in de vaderlandse geschiedenis van Nederlands-Indie, die voor hen tot dusver onbekend is gebleken.

Logo 15 aug 1945

Wies Groeneveld van Tekstbureau TaalGras (http://tekstbureautaalgras.nl) heeft als redacteur opgetreden en als onderzoeker het historisch overzicht geschreven.

Glenn Siegers van Glenn Siegers Photography heeft de opnames gemaakt van de veteranen en studenten, schouder-aan-schouder. Hij heeft voorts foto’s uit privé-archieven zodanig bewerkt dat ze in het boek konden worden opgenomen.

logo Glenn Siegers

Franklin de Jezus van JEDisign heeft getekend voor de lay-out, waaraan niet alleen zijn toewijding maar ook zijn persoonlijke betrokkenheid bij het project is af te lezen.

Schermafdruk 2015-08-03 22.48.16

 

Share This