De crowdfunding actie via voordekunst.nl is onlangs beëindigd. Bedoeling was om donateurs te vinden, die de druk van het boek ‘Onbereikbaar Dichtbij’ mede mogelijk zouden maken. Helaas is in de looptijd van de actie slechts 7% van het beoogde bedrag van €3.400 toegezegd door vijf donateurs. Zij hebben hun ingelegde geld inmiddels terug ontvangen en zijn hartelijk bedankt voor hun inzet.

De druk is toch mogelijk geworden door de borgstelling van de initiatiefnemers, Marty Picauly en Carel Banse. Eventuele belangstellende donateurs kunnen hun bijdrage storten op rekening NL65ABNA0974718343 t.n.v. Banse Executive Coaching.

Een groot deel van de opbrengst komt ten goede aan projecten voor veteranen.

Inmiddels hebben 125 boeken hun weg gevonden naar geïnteresseerde lezers. Op de Facebook pagina en hier zijn reacties van lezers te vinden.

Schermafdruk 2015-08-03 20.03.10

Share This