Erkennen en waarderen

Veteranen, jong en oud, en ex-militairen verdienen ons grootste respect en onze diepste waardering voor hun inzet voor vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. In het kader van ‘Erkennen en waarderen’ werk ik daarom mee aan de toeleiding en begeleiding van veteranen naar de (civiele) arbeidsmarkt en aan brede zorg voor veteranen.

STICHTING VETERANEN SEARCH TEAM

Stichting Veteranen Search Team ondersteunt, door politie gecoördineerde, zoekacties naar vermiste personen. Van een vermissing is voor de Politie sprake als een persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden.

De Stichting Veteranen Search Team is een efficiënt inzetmiddel om op gestructureerde wijze gebieden te doorzoeken. De geboden ondersteuning bestaat uit getrainde en gedisciplineerde manschappen met militaire achtergrond die gediend hebben in diverse crisisgebieden in de wereld. Daarnaast beschikt de stichting over een aanzienlijk aantal oud politiebeambten waarmee de Stichting Veteranen Search Team een uitstekende mix aan kennis en gedrevenheid in huis heeft om van grote meerwaarde te kunnen zijn in door politie gecoördineerde zoekacties.

 

VeteranenEnzo heeft haar activiteiten beëindigd op 31 december 2018

VISIE VeteranenEnzo is – vanuit maatschappelijke betrokkenheid – van mening dat veteranen en andere (ex-)militairen onze aandacht verdienen bij het realiseren van hun toekomstplannen buiten Defensie. Door hun opleiding, training en ervaring kunnen zij belangrijke bijdragen leveren aan bedrijven en instanties. Adequate begeleiding bij de transitie van Defensie naar de burger arbeidsmarkt zorgt voor een soepele overgang en een nieuw, duurzaam dienstverband. VeteranenEnzo biedt daarom op verzoek van veteranen en (ex-)militairen aanvullende diensten op het gebied van arbeid, zoals begeleiding en bemiddeling op maat bij de overgang naar werk buiten Defensie. VeteranenEnzo zoekt de samenwerking met werkgevers en werkgeversorganisaties.

MISSIE VeteranenEnzo begeleidt:

  • veteranen – die Defensie al hebben verlaten – en die een passende baan zoeken op de arbeidsmarkt
  • veteranen – die nog in actieve dienst zijn – en die zich willen oriënteren op een baan buiten Defensie
  • (ex-)militairen, die geen veteraan zijn

Deze groepen hebben grote toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven vanwege hun specifieke competenties en unieke werkervaring. VeteranenEnzo wil een onderscheidende rol spelen bij het op maat begeleiden en bemiddelen van deze veteranen en (ex-)militairen naar passend werk in de burger sector. VeteranenEnzo is onderdeel van BanenEnzo.

INLEIDING In Maart 2008, vertrok Dennis van der Kraats voor een uitzending  naar Afghanistan. Het was het begin van een intensieve periode voor hem en ons gezin. Na thuiskomst bleek Dennis te zijn veranderd. Er volgde diepe dalen, conflicten binnen het gezin, conflicten op het werk. lichamelijk thuis maar nog niet geestelijk, iedere minuut van de dag nog in Afghanistan. De impact op het gezin was groot. Alles kwam op de schouders van echtgenote Mariska. Langzaam gaan we voorwaarts, stap voor stap en inmiddels zonder schaamte.

VISIE Op onze website Freebird69 willen we ons verhaal delen om diegenen te bereiken die de weg naar hulp nog niet geheel hebben gevonden en om het thuisfront de erkenning te geven die het verdient. Daarnaast willen we een informatieplatform bieden aan iedere veteraan en thuisfront. Wij hopen dat in de toekomst iedere veteraan, partner, kind van veteraan, familie, vrienden, collega’s, zich gehoord voelt en kan vertellen, vrij van schaamte. Want er over praten is altijd stap 1 en een luisterend oor stap 2. Wij zijn geen zorgverleners maar wel altijd bereikbaar voor een gesprek. Heb je behoefte aan nazorg? Meld jezelf altijd in 1ste instantie aan bij het

Indien je na het bezoeken van ozze website vragen en/ of suggesties, maar ook vooral gewoon je  eigen verhaal wilt delen is hier alle ruimte voor en kan je via de contactpagina altijd contact met ons opnemen. Graag zelfs. Ook jouw verhaal kan een andere veteraan motiveren om, indien nodig, de stap naar zorg te nemen.

Share This